Tuesday, August 18, 2009

d.U.g.A.a.n........

kehiDupan mEnjadi sEoraNg penD!d!k semEmaNgnya aGAk meNcabar dan penuh dengan dugaaN dan rintaNgan....wALauPun hidUp hem uMpama Sebuah KapaL di Pelayaran...seKejap tenAng, sekejap tiDak.....itUlah yang dihadApi oLeh Hem.....oRang yanG hem SayAng suDaH muLa menjauhkan Diri dari hEm....AdaKah kErana jArak?????diA beGitu....hEm sudah tiDak mamPu ber Buat Apa2...Krn iTu semUa teNtuaN yAng maHa kUasa....hEm pAsrAh.....
dALam hEm mereTapi kEsed!han, mUncUL seOrang inSan yang beNar2 dapat menGubaT luKA yang hem rAsakan....Lihatlah GelaGatnya...buKan main lagi kan...suka Sangat berGurau....Kami sekAdar Teman Biasa tetap! mesRa........huWmmmmm.......namAnya ZahO0r HusSain....@ahMad nAma yg DibeR! oLeh iBunya...